Nesseby bibliotek

Den gamle veien mot Kjøllefjord. Foto: Elisabeth Meyer

Hva er Finmarksbiblioteket?

Finmarksbiblioteket er Troms og Finnmark fylkesbiblioteks lokalsamling og består av litteratur, fotografier og privatarkiver fra Finnmark og nordområdene.

Finmarksbiblioteket gir en unik tilgang til kunnskap om og opplevelse av Finnmark. Samlingene oppbevares fysisk i Vadsø, men mye er tilgjengelige for alle digitalt på nett. De ulike samlingene presenteres nedenfor.
Det er fylkesbiblioteket som er ansvarlig for innholdet på disse sidene. Hjemmesiden til fylkesbiblioteket finner du her.

Finmarksbibliotekets litteratur

Utgangspunktet for Finmarksbiblioteket er en innholdsrik og historisk viktig samling litteratur om og fra Finnmark.

Litteratursamlingen står i Vadsø bibliotek. Lokalsamlingene som representerer hele Finnmark er stor og inneholder litteratur, kultur, geografi og historie presentert i ulike former og formater: Foldere og brosjyrer, mikrofilmer, doktoravhandlinger og skjønnlitteratur fra og om Finnmark. Samlingen inkluderer også litteratur om og fra Nordkalotten og Barentsregionen.

Mye er til utlån gjennom fylkesbiblioteket. Det er restriksjoner på eldre og særlig verdifullt materiale. Kontakt Finmarksbiblioteket for nærmere avtale.

Finmarksbibliotekets fotoarkiv

Fotoarkivet har samlingsansvar for hele Finnmark og inneholder ca. 155.000 bilder fra hele Finnmark. Det eldste materialet er fra 1860-tallet. Fotosamlingene publiseres i DigitaltMuseum under portalen Finnmark fylkesbibliotek. Store deler av samlingen er nedlastbar i portalen vår. Bilder kan bestilles gjennom DigitaltMuseum som digitale filer eller som print etter avtale (se prisliste for bestillinger).  

Fotoarkivet formidler fotosamlinger i utstilling, til arrangementer og lager multivisjoner av utvalgte samlinger til sosiale medier. Ønsker du at fotoarkivet skal ta vare på viktige historiske bilder fra Finnmark kan du kontakte dem på e-post eller via Facebooksiden “Fotoarkivet”.  Bidra gjerne med ny informasjon om bildesamlingen via kommentarfeltet i DigitaltMuseum. Se fotosamlingens prisliste for kopier og digitale tjenester. 

Arkivfoto: Postfører Anders Nilsen Slangeng. Tatt av Elisabeth Meyer

Arkivfoto: Fra familien Vuolabs private fotoalbum.

Arkivfoto: Avisbud Jan Danielsen i 1945. Foto tatt av Gunnar Fougner

Finmarksbibliotekets privatarkiv

Finmarksbiblioteket har hele 250 ulike privatarkiver fra frivillige organisasjoner, bedrifter og privatpersoner i Finnmark. Materialet oppbevares i godkjente arkivverdige forhold. Fylkesbiblioteket tar gjerne imot flere privatarkiver. Det er ulik tilgang til de forskjellige privatarkivene, tilgang må derfor avtales med Troms og Finnmark fylkesbibliotek. 

Fylkesbiblioteket er fylkesansvarlig institusjon for privatarkivarbeid i Finnmark. Ansvaret innebærer koordinering, utvikling, rådgivning og nettverksbygging rundt privatarkivene i fylket. 

Institusjoner som bevarer privatarkiver i Finnmark har laget en oversikt over privatarkiver som finnes i Finnmark, Finnmarksskrinet gir en oversikt over privatarkiver i hele området. Dette er en felles arkivkatalog med  ca. 1000 ulike privatarkiver som Finnmarksarkivene samlet eier og deponerer fra fylket. 

Mer informasjon finner du på fylkesbibliotekets nettside for privatarkiv, og på nettsiden www.finnmarksarkivene.no. 

Med dype Finnmarksrøtter

Det gamle bygget til Finmarksbiblioteket. Foto: Sonja Siltala

Først ute med strøm

Finmarksbiblioteket ble ansett som verdifult helt fra begynnelsen. I Vadsø var bygget det første som fikk elektrisitet. En kunne jo ikke risikere at ild-belysning brant ned samlingen!

Portrett av Johan Beronka. Foto: Ukjent

Johan Beronka

Prest, prost, språkforsker og lokalhistoriker Johan Beronka brant for folkeopplysning. Han var leder av Finmarksbiblioteket i ti år! Han levde fra 1885 til 1965.

Translate »